VUN: Vlees Uit Natuurgebieden!

Genieten van vlees uit de natuur in Nieuw-Lekkerland

In 2020 hebben wij voor het eerst wat kalfjes gehouden die wij op onze Boerderij lieten opgroeien en die hebben wij verkocht als vleespakketten. Jasper is als oprichter van dit idee gaan nadenken, omdat hij al lange tijd een droom had om dichter bij de natuur te staan met Boerderij Eben-Haëzer. Zo hebben wij met VUN.NU een idee werkelijkheid gemaakt. De dagelijkse verzorging van deze dieren wordt gedaan door Reinier en Jasper. Onze begeleiders en hulpboeren helpen hen hier dagelijks mee!

Vlees met zorg verzorgt door onze hulpboer(inn)en!

Onze melkkoeien krijgen vrijwel ieder jaar een kalfje. Tot halverwege 2021 gingen deze kalfjes na twee weken weg van Boerderij Eben-Haëzer naar een kalverhouderij. Dit is gebruikelijk in Nederland, maar paste niet bij onze streven naar kringlooplandbouw. Wij wilden het graag anders doen en hebben besloten om onze kalfjes voortaan te houden en op te laten groeien op onze eigen Boerderij. Een nieuwe tak van avontuur die voor ons is begonnen op 1 juli 2021!


Onze melkkoeien kruisen we met een vleesstier, waarna er kruisingkalfjes geboren worden. Deze kalfjes verzorgen we met onze hulpboer(inn)en. De kleine kalfjes lopen in ruime hokken op een laag stro in de dierenstal. Als deze dieren groter worden, gaan ze naar de koeienstal waar ze in steeds ruimere strohokken komen te verblijven. In de zomer grazen deze dieren op ons natuurland.

In het voorjaar brengen wij onze vaste mest naar het natuurweiland. Vaste mest is een ideale mestbron voor onze kruidenrijke natuurlanden. De mest zorgt daarnaast voor een voedingsbron van de vele insecten die weer nodig zijn voor de kieviten, grutto's, tureluurs en scholeksters.


Deze combinatie zorgt ervoor dat wij een eerlijk stukje vlees produceren en dat dat samen kan gaan met het op natuurlijke wijze beheren van natuurweilanden om zo te werken aan een toekomstbestendige landbouw! Medio half 2023 hopen wij de eerste vleespakketten te hebben, zodat ook u een bijdrage kunt leveren om ons mooie landschap in stand te houden en daarvoor een met zorg geproduceerd stukje vlees te kopen!

Zoals u leest is het schitterend om dicht bij de natuur te leven. Dit delen we graag met u als burger!

Meer informatie over ons vlees?