Een beperking vormt geen drempel

Activiteiten voor mensen met een beperking in Nieuw-Lekkerland

Niemand is perfect en iedereen is uniek. Wij vinden het belangrijk dat ieder mens - jong en oud - zich gewaardeerd en nuttig voelt. Bij ons op de ZorgBoerderij bieden wij allerlei activiteiten voor mensen met een beperking. We geven kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking de ruimte zich te ontplooien op hun eigen manier en tempo met passende activiteiten op en rondom de boerderij. Dat doen we onder deskundige begeleiding en met liefdevolle ondersteuning.

Welke activiteiten voor mensen met een beperking bieden we zoal?

Onze reformatorische ZorgBoerderij Eben-Haëzer in Nieuw-Lekkerland is omgeven door de natuur van het Groene Hart. De rust, ruimte, regelmaat en het respect die deze omgeving en onze ZorgBoerderij bieden, vormen de ideale plek om activiteiten te organiseren voor mensen met een beperking. Een prikkelarme omgeving waar kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of sociale beperking nuttige en leerzame activiteiten ondernemen waar ze bovendien veel plezier aan beleven. Onder professionele en liefdevolle begeleiding verzorgen wij op onze boerderij dagbesteding, buitenschoolse opvang en kortdurend verblijf.

Aanmelden voor de ZorgBoerderij

Wat zijn onze aandachtspunten tijdens de activiteiten?

  • Het vergroten van zelfwaarde van de cliënten

  • Cliënten deel laten nemen aan het productieproces

  • Structuur bieden zodat cliënten weten wat van hen verwacht wordt

  • Cliënten stimuleren om weer deel te nemen aan het arbeidsproces

  • Zelfvertrouwen van cliënten laten groeien door van het positieve uit te gaan

  • Afwisselende activiteiten bieden zodat cliënten leren omgaan met overgangen

Wat betekent het logo van ZorgBoerderij Eben-Haëzer?

In ons logo komen onze achtergrond, waarden en intenties samen.

  • De Steen: Eben-Haëzer is een Bijbelse naam en verwijst naar de steen Eben-Haëzer, beschreven in 1 Samuël 7 vers 12 – Samuël nu nam een steen (…) en hij noemde diens naam Eben-Haëzer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen.

  • De Bloem: Persoonlijke groei in elk mens. Onze zorgvisie is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. Elk mens is een schepsel van God en daarbij is de waarde van het leven - dus ook van de mens met een verstandelijke, sociale of lichamelijke handicap - uniek.

  • De Koe: Ons melkveebedrijf is een productiebedrijf. Het werk dat we met de hulpboeren en -boerinnen doen is daarom ook zinvol werk.

  • De Hand: De dragende hand straalt geborgenheid uit die wij aan mens en dier willen geven.

Een stukje geschiedenis

Wat nu ZorgBoerderij Eben-Haëzer is, begon in de jaren 40 als een klein familie rundveebedrijf met destijds 20 koeien. In 1991 namen Arie-Jan en Anneke Meerkerk na hun huwelijk de boerderij over. Totdat ze in 2004 gevraagd werden om van het bedrijf een zorgboerderij te maken en activiteiten te organiseren voor mensen met een beperking. Daar hoefde het stel niet lang over na te denken. Ze zetten zich graag in voor de medemens. Inmiddels is de boerderij uitgegroeid tot een boerenbedrijf waar ruimte is voor 130 melkkoeien dat ze samen met hun zoon Jasper runnen. En natuurlijk met alle medewerkers, vrijwilligers én de hulpboeren- en boerinnen die de ZorgBoerderij Eben-Haëzer draaiende houden.

Maak kennis met het hele team