Meer dan gewoon een BOERDERIJ.NU!

Wat doen wij op onze boerderij in Nieuw-Lekkerland?

Onze Boerderij Eben-Haëzer in Nieuw-Lekkerland is omgeven door de natuur van het Groene Hart. Met onze christelijke levensvisie vinden wij het belangrijk om er voor de ander te zijn; zo willen wij ook met onze omgeving omgaan. Zo zorgen we voor en met elkaar voor onze melk- en vleeskoeien, kalfjes, geiten, kippen, kalkoenen, emoes en natuurlijk onze dromedaris Sjonnie! Onze koeien leven in comfortabele, milieuvriendelijke stallen en zorgen iedere dag voor heerlijke melk. Zodra het mooi weer is lopen ze in de weilanden rond de boerderij, waar ze genieten van vers gras.
Wij proberen een bijdrage aan de natuur te leveren omdat wij een Bijbelse opdracht hebben volgens Genesis 2 vers 15. Hierin staat: “Zo nam God de mens (…) om de aarde te bewaren.” Hier werken wij op ons hele bedrijf aan: een groot gedeelte van onze weilanden hebben wij ingericht voor intensief weidevogelbeheer en onze kalfjes houden wij, maar daar kunt u meer over lezen op onze Boerderij Vlees-pagina!

Wij hebben een ruime kantine, meerdere slaapplaatsen en ruimtes om te knutselen voor onze hulpboer(inn)en en vinden het belangrijk dat ieder mens – jong en oud – zich gewaardeerd en nuttig voelt. We geven kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking de ruimte zich te ontplooien op hun eigen manier en tempo met passende activiteiten op en rondom de boerderij. Dat doen we onder deskundige begeleiding en met liefdevolle ondersteuning.
De rust, ruimte, regelmaat en het respect die deze omgeving en onze Boerderij bieden vormen de ideale plek om activiteiten te organiseren voor mensen met een beperking. Een prikkelarme omgeving waar kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of sociale beperking nuttige en leerzame activiteiten ondernemen waar ze bovendien veel plezier aan beleven.
Onder professionele en liefdevolle begeleiding verzorgen wij op onze boerderij dagbesteding, buitenschoolse opvang en kortdurend verblijf!

Een voorproefje van Boerderij Eben-Haëzer

Wat betekent het logo van Boerderij Eben-Haëzer?

In ons logo komen onze achtergrond, waarden en intenties samen.

  • De Steen: Eben-Haëzer is een Bijbelse naam en verwijst naar de steen Eben-Haëzer, beschreven in 1 Samuël 7 vers 12 – Samuël nu nam een steen (…) en hij noemde diens naam Eben-Haëzer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen.

  • De Bloem: Persoonlijke groei in elk mens. Onze zorgvisie is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. Elk mens is een schepsel van God en daarbij is de waarde van het leven - dus ook van de mens met een verstandelijke, sociale of lichamelijke handicap - uniek.

  • De Koe: Ons melkveebedrijf is een productiebedrijf. Het werk dat we met de hulpboeren en -boerinnen doen is daarom ook zinvol werk.

  • De Hand: De dragende hand straalt geborgenheid uit die wij aan mens en dier willen geven.

Een stukje geschiedenis

Wat nu Boerderij Eben-Haëzer is begon in de jaren 40 als een klein familierundveebedrijf met destijds 20 koeien. In 1991 namen Arie-Jan en Anneke Meerkerk na hun huwelijk de boerderij over. Totdat ze in 2004 gevraagd werden om van het bedrijf een zorgboerderij te maken en activiteiten te organiseren voor mensen met een beperking. Daar hoefde het stel niet lang over na te denken. Ze zetten zich graag in voor de medemens. Inmiddels is de boerderij uitgegroeid tot een boerenbedrijf waar ruimte is voor melk- en vleeskoeien dat ze samen met hun zoon Jasper runnen. En natuurlijk met alle medewerkers én de hulpboeren- en boerinnen die Boerderij Eben-Haëzer in Nieuw-Lekkerland draaiende houden.

Maak kennis met het hele team