Een beperking
vormt geen drempel

Zorgboerderij in Zuid-Holland

Rust, ruimte, regelmaat en respect op de ZorgBoerderij in Zuid-Holland

Niemand is perfect en iedereen is uniek. Wij vinden het belangrijk dat ieder mens - jong en oud - zich gewaardeerd en nuttig voelt. Bij ons op de ZorgBoerderij bieden we mensen met een verstandelijke beperking de ruimte om zich te ontplooien, op hun eigen manier en tempo. Onder deskundige begeleiding en met liefdevolle ondersteuning kunnen kinderen, jongeren en volwassenen passende activiteiten ondernemen.

Over ZorgBoerderij Eben-Haëzer

ZorgBoerderij Eben-Haëzer is een reformatorische ZorgBoerderij in Nieuw-Lekkerland, een Zuid-Hollands dorp in de Alblasserwaard. We bieden dagbesteding, buitenschoolse opvang en kortdurend verblijf aan personen met een verstandelijke en/of sociale beperking. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen leuke en nuttige activiteiten ondernemen in een prikkelarme omgeving. Dit doen zij onder professionele en liefdevolle begeleiding.
 

Aandachtspunten op de ZorgBoerderij:

  • zelfwaarde van de cliënten vergroten
  • cliënten laten deelnemen in het productieproces
  • afwisselende activiteiten: cliënten leren hoe ze moeten omgaan met overgangen
  • structuur: cliënten weten wat er van hen wordt verwacht
  • cliënten stimuleren om weer deel te nemen aan het arbeidsproces
  • zelfvertrouwen van cliënten laten groeien door van het positieve uit te gaan

Het logo van ZorgBoerderij Eben-Haëzer

In ons logo komen onze achtergrond, waarden en intenties samen. 

De Steen: 
Eben-Haëzer is een Bijbelse naam en verwijst naar de steen Eben-Haëzer, beschreven in 1 Samuël 7 vers 12 – Samuël nu nam een steen (…) en hij noemde diens naam Eben-Haëzer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen.

De Bloem:
Persoonlijke groei in elk mens. Onze zorgvisie is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. Elk mens is een schepsel van God en daarbij is de waarde van het leven - dus ook van de mens met een verstandelijke, sociale of lichamelijk handicap - uniek.

De Koe:
Ons melkveebedrijf is een productiebedrijf, dit betekent dat al het werk dat we met de hulpboeren en -boerinnen doen ook zinvol werk is.

De Hand: 
De dragende hand straalt geborgenheid uit, die wij aan mens en dier willen geven.

Winkelen op de ZorgBoerderij

Op de ZorgBoerderij vind je ook ons winkeltje, dat elke zaterdag geopend is van 09:00 tot 16:30 uur. Hier verkopen we zelfgemaakte producten van onze hulpboer(inn)en, zoals:

Boerenkaas

Zuivel

Ambachtelijke producten 

Een stukje geschiedenis

Wat in de jaren 40 ooit begon als een rundveebedrijf met 20 koeien, is inmiddels uitgegroeid tot een (zorg)boerderij waar plek is voor 130 melkkoeien. Rond 1990 hebben wij, Arie-Jan en Anneke Meerkerk, het familiebedrijf overgenomen. In 2004 hebben we de ZorgBoerderij opgericht: ZorgBoerderij Eben-Haëzer. We runnen de zorgboerderij met onze zoon Jasper. Samen met onze medewerkers, vrijwilligers en natuurlijk onze hulpboeren houden we de beestenboel hier draaiende.